ניהול העיר שלך

מעולם לא היה פשוט יותר!

כל מה שישאיר אותך בשליטה וקצת יותר!

תחום הנדסה

תחום אחזקה

שפ״ע

וטרינריה

תברואה

איך זה עובד?

כל עיר אוספת, בצורה זו או אחרת, נתונים ומידע, דוגמת מיקום מדויק של תמרורים, עמודי חשמל, מבני ציבור במערכות ה-GIS ובמוקד העירוני מידע המאפשר לה לבנות תוכניות עבודה וניהול משאבים. 

בין אם מדובר בניהול תוכניות העבודה, נכסים או אחזקת השבר, פלפורמת הניהול הגמישה שלנו תאפשר לכם כמנהלי הרשות על תחומיה השונים:

 • להנגיש לגורמי הביצוע פתרון להתמודדות עם אתגרי עבודת השטח במגוון הפעילויות של אחזקת מנע ושבר בשגרה ובחירום.
  • המערכת מנהלת תוכניות עבודה מותאמות לכל תחום ותחום.
  • המערכת מנהלת משימות ומשימות המשך באמצעות מנגנוני AI ומנתבת באופן אוטומטי את המשימות לגורמים המתאימים תוך קבלת אישורי ביצוע לפני ואישורי פיקוח טיב עבודה אחרי.
  • המערכת מנהלת חריגות ומשימות מותאמות לטיב החריגה שהתגלתה בפלטפורמה תפעול ושירות אחודה המכילה את המוקד העירוני ואת ניהול תוכניות העבודה באופן הוליסטי.
   • פניית תושבים מווטסאפ, רשתות חברתיות, אתר העיריה.
    • פותחת אוטומטית משימה תפעולית אצל עובד השטח לטיפול יעיל ומהיר.
    • סגירת המשימה ע״י עובד השטח סוגרת אוטומטית את פניית התושבים ומעדכנת אותם.
 • להציג על גבי מסכי ניהול ,יעודיים לתחומי הפעילות, כל תוכנית עבודה, משימה או חריגה ולנטר את איכות הטיפול בה.
 • להפוך את הנתונים הנצברים במערכת לידע שיעזור לכם המנהלים לייעל את העבודה ולטייב את הקצאת המשאבים לה.

וגם אבטחת המידע חשובה:

מערכת ענן ואפליקציות ייעודיות מאובטחות לשמירת המידע באופן מיטבי (למוצר תקן אבטחת מידע 27001).