ניהול חקלאות חכמה

מעולם לא היה פשוט יותר!

כל מה שישאיר אותך בשליטה וקצת יותר!

חממות

ציוד חקלאי ממונע

מחסנים

ציוד חקלאי

איך זה עובד?

הפיתוח הטכנולוגי והדיגיטציה בכל שרשרת הערך החקלאית דורש הטמעת שיטות ניהול עדכניות מתאימות:

יישום שיטות כלכליות לייעול הייצור החקלאי, תוך שימוש בבקרה לניטור וצמצום השפעות חיצוניות של הסביבה על תוצרת חקלאית יאפשרו את הגדלת והשבחת התוצרת.

מערכת taskM מאפשרת לעוסקים בניהול משקי חקלאות לפתח כלים לשיפור ניהול הקרקע, מניעת סחף, טיפול במזיקים ומניעה של מחלות מבעלי חיים, יישום שיטות גידול ובדיקה חדשניות וכן ניהול פרויקטים בחקלאות מכל היבטיו: עובדים, שתילה, השקיה, תחזוקה ובקרה .

  • ניהול תוכניות עבודה במערכת ווב מותאמת.
  • תיעוד תהליכי עבודת השטח באפליקצייה יעודית.
  • ניטור שינויים במערכת גמישה .
  • חיזוק הבקרה על תהליכים.
  • הקפצת החרגות עם גילויים.
  • בניית תיעוד מצולם לכל מחלה ומזיק ודרכי הטיפול בו.
  • מסך מנהלים מותאם אישית להצגת הממצאים השונים, ובחינת מגמות.